มาเป็นครอบครัวเดียวกับเเรา
คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนพญาเม็งรายปีการศึกษา 2563
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามมาตรฐานสากล
Previous
Next

รับสมัครนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพญาเม็งราย

โรงเรียนพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม4 ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-28 เมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564*

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • รับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  วันที่ 1-28 เมษายน 2563
 • สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศสอบผลคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
 • รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
 • มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 • รับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  วันที่ 1-28 เมษายน 2564
 • สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  วันที่ 2 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศสอบผลคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
 • รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
 • มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  วันที่ 9 พฤษภาคม 2564

* หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
– โทรศัพท์ 081-1119550053-799200
– Facebook  โรงเรียนพญาเม็งราย