โรงเรียนพญาเม็งราย ยินดีต้อนรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย - พะเยา)
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามมาตรฐานสากล
Previous
Next
On Site On Stay Safe 🏫 😷
โรงเรียนพญาเม็งราย เปิดเรียน แบบ On Site ด้วย Covid-19 Prevention Measures
😷 สวมหน้ากากอนามัย
🧼 ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง
🧍🏻 เว้นระยะห่าง
👨🏻‍🎓 « 1̳.̳5̳ ̳M̳ »👩🏻‍🏫