ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วม โครงการค่ายผู้นำด้านการจัดการขยะ “เด็กพญายุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ 2563 สนับสนุนโดย..กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลพญาเม็งราย วัน ศุกร์ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมโรงเรียนพญาเม็งราย