ประเภทของกิจกรรม

ประเภทกิจกรรมSTARTค่าสมัครของที่ระลึกถ้วยรางวัล
วิ่งฟันรัน 5 กม.06:30 น. 399 บาท เสื้อ + เหรียญ + BIB อันดับ 1-3
มินิมาราธอน 10 กม.06.15 น.499 บาท เสื้อ + เหรียญ + BIB อันดับ 1-5
บัตร VIP. เดิน- วิ่ง
ได้ทุกระยะ
ตามประเภทต่างๆ1,000 บาท เสื้อ + เหรียญ + BIB ของที่ระลึก
ถ้วยรางวัลและของที่ระลึก
• ผู้ชนะการแข่งขันระยะทาง 10 กม. ชาย / หญิง ไม่ระบุรุ่น รับถ้วย Over All
• ผู้ชนะในอันดับ 1 – 3 ระยะทางวิ่งฟันรัน 5 กม. ทุกกลุ่มอายุ จะได้รับถ้วยรางวัล
• ผู้ชนะในอันดับ 1- 5 ระยะทางมินิมาราธอน 10 กม. ทุกกลุ่มอายุ จะได้รับถ้วยรางวัล

วิ่งฟันรัน 5 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 06.30 น.

แบ่งออกเป็น 12 รุ่น
▪ ชายรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
▪ ชายรุ่นอายุ 11-15 ปี
▪ ชายรุ่นอายุ 16-19 ปี
▪ ชายรุ่นอายุ 20-39 ปี
▪ ชายรุ่นอายุ 40-59 ปี
▪ ชายรุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป
▪ หญิงรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
▪ หญิงรุ่นอายุ 11-15 ปี
▪ หญิงรุ่นอายุ 16-19 ปี
▪ หญิงรุ่นอายุ 20-39 ปี
▪ หญิงรุ่นอายุ 40-59 ปี
▪ หญิงรุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป

ของที่ระลึก

เสื้อ ก้าวที่ 45 ลุกพญาเม็งราย คอกลม

ของที่ระลึก

เหรียญที่ระลึก

วิ่งมินิมาราธอน 10 กม. แบ่งเป็น 12 รุ่น ปล่อยตัวเวลา 06:15 น.

แบ่งออกเป็น 11 รุ่น
▪ ชายอายุไม่เกิน 19 ปี
▪ ชายรุ่นอายุ 20 – 29 ปี
▪ ชายรุ่นอายุ 30 – 39 ปี
▪ ชายรุ่นอายุ 40 – 49 ปี
▪ ชายรุ่นอายุ 50 – 59 ปี
▪ ชายรุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป
▪ หญิงอายุไม่เกิน 19 ปี
▪ หญิงรุ่นอายุ 20 – 29 ปี
▪ หญิงรุ่นอายุ 30 – 39 ปี
▪ หญิงรุ่นอายุ 40 – 49 ปี
▪ หญิงรุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป

ของที่ระลึก

เสื้อ ก้าวที่ 45 ลุกพญาเม็งราย คอกลม

ของที่ระลึก

เหรียญที่ระลึก