ระยะทาง/เส้นทางในการวิ่ง

วิ่งฟันรัน  5  กม. กม. ปล่อยตัวเวลา 06.30 น.


วิ่งมินิมาราธอน  10 กม. ปล่อยตัวเวลา  06.15 น.