ระยะทาง/เส้นทางในการวิ่ง

วิ่งฟันรัน  5  กม. กม. ปล่อยตัวเวลา 05.15 น.


วิ่งมินิมาราธอน  10 กม. ปล่อยตัวเวลา  05.10 น.