รับสมัครช่างภาพ

เปิดรับสมัครช่างภาพอิสระร่วมบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพกิจกรรม บรรยากาศภายในงาน ในงานวิ่ง “ก้าวที่ 45 ลูกพญาเม็งราย” วันที่ 13 ธันวาคม 2563

สามารถลงทะเบียนโดยลิงค์ด้านล่างหรือแสกน QR-Code ได้เลย

ช่างภาพที่ลงทะเบียนและมาร่วมงานจะได้รับของที่ระลึกและป้ายช่างภาพในวันงาน โดยช่างภาพที่ละทะเบียนแล้วจะได้รับการติดต่อกลับไป และต้องยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของทางผู้จัดงาน*

รายละเอียดเงื่อนไข
ผู้จัดงาน : โรงเรียนพญาเม็งราย

โดยผู้ที่สมัครลงทะเบียนช่างภาพต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา
2.เป็นบุคคลที่มีกล้อง DSLR / mirrorless / โดรน
3.สามารถใช้งานกล้องได้เป็นอย่างดี
4.สามารถถ่าย รูปภาพและวีดิโอได้

เงื่อนไขในการร่วมงาน

1.ช่างภาพที่จะมาร่วมงานต้องเป็นไปตามคุณสมบัติที่ทางผู้จัดกำหนดไว้
2.ช่างภาพที่มาร่วมงานต้องมีป้ายช่างภาพโดยทางผู้จัดจะแจกให้ในวันงาน ที่ 13 ธันวาคม 2563
3.ช่างภาพต้องนำกล้อง SD Card แบตเตอรี่ และอุปกรณ์อื่นๆที่ต้องการใช้มาเอง
4.โดยช่างภาพที่ร่วมงานทั้งหมดจะต้องบันทึกภาพบรรยากาศ กิจกรรม พิธีการต่างๆตามที่ได้นับมอบหมายจากผู้จัดงาน
5.หลังจากจบงานช่างภาพทุกคนต้องอัพโหลดไฟล์ภาพต้นฉบับขึ้น google drive ที่ทางผู้จัดงานได้เตรียมไว้ให้ อย่างน้อย 10 ภาพ
6.โดยภาพที่มอบให้ทางผู้จัดงาน ผู้จัดงานมีสิทธิ์ในการใช้ภาพได้อย่างอิสระ
7.ช่างภาพที่มาร่วมงานสามารถนำทุกภาพที่ถ่ายลงหรือขายและใช้ประโยชน์จากภาพได้อย่างอิสระ
ลงทะเบียน