หน้าหลัก
  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  พญาเม็งรายกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  อาคารพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  เขตพื้นที่เรียนรู้ดูแลสวนพฤกษศาสตร์
  พรรณไม้ศึกษาของโรงเรียน
  พืชศึกษาโซน A
  พืชศึกษาโซน B
  พืชศึกษาโซน C
  พืชศึกษาโซน D
 พรรณไม้ในโรงเรียน
เจ้าหน้าที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลพรรณไม้

ที่1 กระถิน,ผักขี้แระ
09 พ.ค 2554
รหัสพรรณไม้ 7-57290-001-001
ชื่อพื้นเมือง กระถิน,ผักขี้แระ
ชื่อเรียกทั่วไป กระถิน (ภาคกลาง)  
ชื่อของแต่ละภาค กระถิน, กระถินไทย, กระถินบ้าน (ภาคกลาง); กระถินยักษ์, กะเส็ดโคก, กะเส็ดบก (ราชบุรี); ตอเบา, สะตอเทศ, สะตอเบา (ภาคใต้); ผักก้านถิน (เชียงใหม่); ผักหนองบก (ภาคเหนือ)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit   
ชื่อวงศ์1 LEGUMINOSAE- MIMOSOIDEAE  
ชื่อวงศ์2 LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE  
ชื่อสามัญ1 White Popinac, Lead Tree, Wild Tamarind  
ชื่อสามัญ2 Horse Tamarind, Leucaena  
รายละเอียด
 
ที่2 กระถินณรงค์
09 พ.ค 2554
รหัสพรรณไม้ 7-57290-001-002
ชื่อพื้นเมือง กระถินณรงค์
ชื่อเรียกทั่วไป กระถินณรงค์ (กรุงเทพมหานคร)  
ชื่อของแต่ละภาค กระถินณรงค์ (กรุงเทพมหานคร)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia auriculaeformis A. Cunn. ex Benth.   
ชื่อวงศ์1 LEGUMINOSAE- MIMOSOIDEAE  
ชื่อวงศ์2 LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE  
ชื่อสามัญ1 Wattle, Black Wattle  
ชื่อสามัญ2 Wattle  
รายละเอียด
 
ที่3 ขนุน, มะหนุน
09 พ.ค 2554
รหัสพรรณไม้ 7-57290-001-003
ชื่อพื้นเมือง ขนุน, มะหนุน
ชื่อเรียกทั่วไป ขนุน (ทั่วไป)  
ชื่อของแต่ละภาค ขนุน (ทั่วไป); ขะนู (ชอง-จันทบุรี); ขะเนอ (เขมร); ซีคึย, ปะหน่อย (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); นะยวยซะ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี); นากอ (มลายู-ปัตตานี); เนน (ชาวบน-นครราชสีมา); มะหนุน (ภาคเหนือ, ภาคใต้); ล้าง, ลาง (เงี้ยว-ภาคเหนือ); หมักหมี้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); หมากลาง (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Artocarpus heterophyllus Lam.   
ชื่อวงศ์1 MORACEAE  
ชื่อวงศ์2 MORACEAE  
ชื่อสามัญ1 Jack fruit tree  
ชื่อสามัญ2 Jack Fruit Tree  
รายละเอียด
 
ที่4 ข่อย
09 พ.ค 2554
รหัสพรรณไม้ 7-57290-001-004
ชื่อพื้นเมือง ข่อย
ชื่อเรียกทั่วไป ข่อย (ทั่วไป)  
ชื่อของแต่ละภาค กักไม้ฝอย (ภาคเหนือ); ข่อย (ทั่วไป); ซะโยเส่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); ตองขะแหน่ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี); ส้มพอ (เลย); สะนาย (เขมร)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Streblus asper Lour.   
ชื่อวงศ์1 MORACEAE  
ชื่อวงศ์2 MORACEAE  
ชื่อสามัญ1 Siamese rough buss, Tooth brush Tree  
ชื่อสามัญ2 Siamese Rough Bush, Tooth Brush Tree  
รายละเอียด
 
ที่5 ขางหัวหมู,โกงกาง
09 พ.ค 2554
รหัสพรรณไม้ 7-57290-001-005
ชื่อพื้นเมือง ขางหัวหมู,โกงกาง
ชื่อเรียกทั่วไป หางรอก (พิจิตร)  
ชื่อของแต่ละภาค โกงกาง, จอแจ (นครราชสีมา, ปราจีนบุรี); ขางหัวหมู (ภาคเหนือ); โจรเจ็ดนาย, หัวใจไมยราบ (ประจวบคีรีขันธ์); เต็งใบใหญ่, บังรอก, หางค่าง, หำรอก (ประจวบคีรีขันธ์, ราชบุรี); แตงแซง (หนองคาย); ยางโดน, สะแม้ะ (ส่วย-สุรินทร์); หางรอก (พิจิตร)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Miliusa velutina (Dunal) Hook.f. & Thomson   
ชื่อวงศ์1 ANNONACEAE  
ชื่อวงศ์2 ANNONACEAE  
ชื่อสามัญ1 -  
ชื่อสามัญ2  
รายละเอียด
 
รวมทั้งหมด : 24 หน้า :  1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] หน้าถัดไป>>
เวอร์ชัน: 2.0.0    วันที่ : 01/02/2551
Copyright © 2006
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.pmrschool.net