หน้าหลัก
  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  พญาเม็งรายกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  อาคารพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  เขตพื้นที่เรียนรู้ดูแลสวนพฤกษศาสตร์
  พรรณไม้ศึกษาของโรงเรียน
  พืชศึกษาโซน A
  พืชศึกษาโซน B
  พืชศึกษาโซน C
  พืชศึกษาโซน D
 พรรณไม้ในโรงเรียน
เจ้าหน้าที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แงะ , เต็ง

 
09 พ.ค 2554
รหัสพรรณไม้ 7-57290-001-009
ชื่อพื้นเมือง แงะ , เต็ง
ชื่อเรียกทั่วไป เต็ง (ภาคกลาง)  
ชื่อของแต่ละภาค เคาะเจื้อ, เจื้อ (ละว้า-เชียงใหม่); แงะ (ภาคเหนือ); จิก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); ชันตก (ตราด); เต็ง (ภาคกลาง); เต็งขาว (ขอนแก่น); เน่าใน (แม่ฮ่องสอน); ประจั๊ต (เขมร-บุรีรัมย์); ประเจิ๊ก (เขมร-สุรินทร์); พะเจ๊ก (เขมร-พระตะบอง); ล่าไน้ (กะเหรี่ยง); แลเน่ย (กะเหรี่ยง-ภาคเหนือ); อองเลียงยง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Shorea obtusa Wall. ex Blume   
ชื่อวงศ์1 DIPTEROCARPACEAE  
ชื่อวงศ์2 DIPTEROCARPACEAE  
ชื่อสามัญ1 Burmese Sal, Siamese Sal, Thitya  
ชื่อสามัญ2 Burmese Sal, Siamese Sal, Thitya  
 
ลักษณะวิสัย ไม้ต้น  
ลักษณะเด่น ลำต้นมียาง ลายเส้นใบชัด  
บริเวณที่พบ
ประโยชน์ ทำอุปกรณ์ ตกแต่งบ้าน ให้ร่มเงา เนื้อไม้เป็นสีน้ำตาลแก่ แข็งแรงและทนทานใช้ทำหมอนรองรางรถไฟ เสาคาน หมอรองรางรถไฟ เสาขื่อ แวง กระดานพื้น ตลอดจนการก่อสร้างต่าง ๆ ที่ต้องการความแข็งแรงและทนทาน ชัน ใช้ผสมน้ำมันทาไม้ และยาแนวเรือไม้และเปลือก ให้น้ำฝาดชนิด Pyrogallol ใช้เป็นยาสมานแผล ห้ามโลหิต เปลือก ใช้ฝนกับน้ำปูนใส เป็นยาสมานแผลเรื้อรังและแผลพุพอง ราก แก้ท้องร่วง แก้บิด เป็นยาห้ามโลหิต ยาสมานท้อง เปลือกต้น ยาสมานท้อง สมานแผลเรื้อรัง สามนแผลพุพองแก่น แก้กระษัย แก้เลือดลม ยาง แก้บิด ปิดธาตุ แก้ฝีในท้อง สมานบาดแผล แก้เหลืองเสีย ใบ รักษาบางแผลแผลพุพองของเด็ก  
 

ภาพส่วนต่าง ๆ ของ แงะ , เต็ง

ลักษณะทั่วไป

 
$bota_pic_name1
ลักษณะวิสัย


ลักษณะวิสัย
 
$bota_pic_name1
ลักษณะลำต้น


ลักษณะลำต้น
 
$bota_pic_name1
ลักษณะใบ


ลักษณะใบ
 
$bota_pic_name1
ลักษณะหูใบ


ลักษณะหูใบ


แบบดองและแห้ง

ภาพวาด

เวอร์ชัน: 2.0.0    วันที่ : 01/02/2551
Copyright © 2006
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.pmrschool.net