สำหรับสมาชิก
username
password
 
 

โรงเรียนพญาเม็งราย ตั้งอยู่เลขที่ 159 หมู่ 1 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
โทรศัพท์ 0811119550 โทรสาร 053799200
เวอร์ชัน: 1.0.0    วันที่ : 24/06/2021 18:24
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://phayamengraischool.ac.th/