สำหรับสมาชิก
username
password
 
 

โรงเรียนพญาเม็งราย ตั้งอยู่เลขที่ 159 หมู่ 1 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต36
โทรศัพท์ 0811119550 โทรสาร 053799200
เวอร์ชัน: 1.0.0    วันที่ : 18/01/2021 23:04
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.pmrschool.net