โรงเรียนพญาเม็งราย รั้วบานเย็น-ขาว 🥰
💗 ยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการสาริณี เพชรใจศักดิ์ 💗
ที่ได้มาดำรงรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาเม็งราย ได้ทำการไหว้สักการะพ่อขุนมังรายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนพญาเม็งราย
คณะผู้บริการ คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนพญาเม็งราย ยินดีต้อนรับ 😊😊
📷 รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนพญาเม็งราย หรือลิงค์ใต้คอมเมนต์ 📷