ที่ตั้ง

โรงเรียนพญาเม็งราย ตั้งอยู่เลขที่ 159 หมู่ 1 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290

E-Mail

contact@phayamengraischool.ac.th

Facebook

โรงเรียนพญาเม็งราย

กำลังโหลด…