📌 แจ้งนักเรียนโรงเรียนพญาเม็งราย 📌

ขณะนี้ทางโรงเรียนได้ทำการโอนเงิน ” โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงโควิด-19 ” จำนวน 2,000 บาท ให้ตามบัญชีตามที่นักเรียนได้แจ้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้นักเรียน ผู้ปกครองตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าบัญชีและหากมีปัญหาขอให้รีบติดต่อทางฝ่ายการเงินโดยด่วนที่สุด

⚡ หากมีปัญหาให้รีบติดต่อทางฝ่ายการเงินโดยด่วนที่สุด ⚡

รายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook : โรงเรียนพญาเม็งราย
E-Mail : contact@phayamengraischool.ac.th
Website : phayamengraischool.ac.th
โทรศัพท์ : 081-1119550 , 053-799200