สวัสดีค่าน้องๆทุกคน 😊🙏

โรงเรียนพญาเม็งราย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
🔥🔥 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 13 มีนาคม 2565 🔥🔥

มีกำหนดการดังนี้

📌 สอบวัดความรู้
👉ม.1 วันที่ 26 มีนาคม 2565
👉ม.4 วันที่ 27 มีนาคม 2565
📌 ประกาศผล
👉ม. 1 วันที่ 30 มีนาคม 2565
👉ม.4 วันที่ 31 มีนาคม 2565
📌 รายงานตัว
👉ม.1 วันที่ 30 มีนาคม 2565
👉ม.4 วันที่ 31 มีนาคม 2565
📌 มอบตัว
👉ม.1 วันที่ 2 เมษายน 2565
👉ม.4 วันที่ 3 เมษายน 2565

สมัครได้ที่ทีมแนะแนวสัญจร และ walk in ที่ อาคารสนำนักงานโรงเรียนพญาเม็งราย*


📄 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
Facebook : โรงเรียนพญาเม็งราย E-Mail : contact@phayamengraischool.ac.thWebsite :
phayamengraischool.ac.thโทรศัพท์ : 081-1119550 , 053-799200


*เฉพาะในวันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)
**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง